طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deactivate به فارسی deactivate یعنی چه

deactivate


خنثى کردن مين ،غير مسلح کردن ،نا کنشگر کردن ،ناکنش ور کردن ،بى اثر کردن ،بى خاصيت کردن ،از اثر انداختن
علوم نظامى : غير فعال کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها