طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dead stock به فارسی dead stock یعنی چه

dead stock


موجودى بى ارزش و غيرقابل فروش ،کالاى بدون خريدان
قانون ـ فقه : موجودى بى ارزش يا غير قابل فروش سرمايه بيکار
بازرگانى : کالاى بنجل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها