طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dead-center ignition به فارسی dead-center ignition یعنی چه

dead-center ignition


نقطه اشتعال
علوم مهندسى : نقطه انفجار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها