طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dead-hearted به فارسی dead-hearted یعنی چه

dead-hearted


سنگدل ،بى عاطفه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها