طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deadman به فارسی deadman یعنی چه

deadman


مهاربند کشتى
ورزش : کارگاه برفى
علوم نظامى : پايه استقرار سنگر دستک مقاوم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها