طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deafferentation به فارسی deafferentation یعنی چه

deafferentation


اوران بردارى( در اعصاب)
روانشناسى : اوران بردارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها