طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dealkylation به فارسی dealkylation یعنی چه

dealkylation


شيمى : الکيل زدايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها