طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deallocate به فارسی deallocate یعنی چه

deallocate


بازستاندن ،بازستادن ،ازاد کردن
کامپيوتر : ازاد کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها