طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deallocation به فارسی deallocation یعنی چه

deallocation


بازستانى ،ازاد سازى
کامپيوتر : ازاد سازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها