طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deasil به فارسی deasil یعنی چه

deasil


متمايل بطرف راست ،طرف راست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها