طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deathlessness به فارسی deathlessness یعنی چه

deathlessness


فناناپذيرى ،جاودانى ،بى زوالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها