طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debar به فارسی debar یعنی چه

debar


مانع شدن ،بازداشتن ،ممنوع کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها