طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debase به فارسی debase یعنی چه

debase


مقام کسى را پايين بردن ،پست کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها