طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debaueh به فارسی debaueh یعنی چه

debaueh


بدراه کردن ،ازراه درکردن ،گمراه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها