طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debilitant به فارسی debilitant یعنی چه

debilitant


ناتوان کننده ،مصعف ،غذاى ضعيف کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها