طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debt burden به فارسی debt burden یعنی چه

debt burden


بازرگانى : بار بدهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها