طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debt collection for realisation به فارسی debt collection for realisation یعنی چه

debt collection for realisation


of pledged property
بازرگانى : وصول طلب با نقد کردن وثيقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها