طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decamp به فارسی decamp یعنی چه

decamp


خيمه بر بستن ،رخت بر بستن ،کوچ کردن ،هزيمت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها