طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decarburize به فارسی decarburize یعنی چه

decarburize


علوم مهندسى : کربن گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها