طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decca به فارسی decca یعنی چه

decca


سيستم دکا
علوم نظامى : سيستم تعيين محل دقيق يا بهترين محل براى ايستگاه فرستنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها