طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deceivable به فارسی deceivable یعنی چه

deceivable


فريب پذير،گول خور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها