طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decelerate به فارسی decelerate یعنی چه

decelerate


از سرعت چيزى کاستن ،کاستن سرعت ،کندکردن ،اهسته کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها