طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deceleration parameter به فارسی deceleration parameter یعنی چه

deceleration parameter


پارامتر کند شدن
نجوم : پارامتر اهستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها