معنی و ترجمه کلمه decision criteria به فارسی decision criteria یعنی چه

decision criteria


ضوابط تصميم گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها