طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decision making به فارسی decision making یعنی چه

decision making


تصميم گيرى
روانشناسى : تصميم گيرى
بازرگانى : تصميم گيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها