طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه declaration به فارسی declaration یعنی چه

declaration


بيانيه ،اظهارنامه اعلان ،دادخواست ،بيان ،اظهارنامه ،اعلاميه ،اعلام ،اعلان ،اظهار
قانون ـ فقه : بيانيه ،عرضحال
علوم نظامى : بيانيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها