طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه declare به فارسی declare یعنی چه

declare


اظهار داشتن ،اظهار کردن ،گفتن ،اعلان کردن ،شناساندن
ورزش : پذيرفتن شکست قبل از پايان مسابقه کشتى گير دفاعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها