معنی و ترجمه کلمه declinable به فارسی declinable یعنی چه

declinable


قابل تصريف ،صرف کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها