معنی و ترجمه کلمه deduce به فارسی deduce یعنی چه

deduce


استنباط کردن ،دريافتن ،نتيجه گرفتن ،کم کردن ،تفريق کردن
قانون ـ فقه : استنباط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها