طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deep creep attack به فارسی deep creep attack یعنی چه

deep creep attack


علوم نظامى : تک ناگهانى با بمب زيرابى
علوم دريايى : تک ناگهانى با بمب زيرابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها