طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deep-dyed به فارسی deep-dyed یعنی چه

deep-dyed


زياد رنگ خورده ،غرق ( شده در ) گناه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها