طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه defoliating agent به فارسی defoliating agent یعنی چه

defoliating agent


علوم نظامى : عامل از بين برنده برگ و سبزينه درختان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها