معنی و ترجمه کلمه degenerative به فارسی degenerative یعنی چه

degenerative


وابسته به انحطاط،فاسد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها