معنی و ترجمه کلمه degree of risk به فارسی degree of risk یعنی چه

degree of risk


ميزان خطر،شدت خطر
علوم نظامى : شدت قبول خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها