معنی و ترجمه کلمه degree of saturation به فارسی degree of saturation یعنی چه

degree of saturation


عمران : درجه اشباع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها