معنی و ترجمه کلمه dehisce به فارسی dehisce یعنی چه

dehisce


(گ.ش )دهن باز کردن ،شکفتن ،ترکيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها