معنی و ترجمه کلمه dehumidify به فارسی dehumidify یعنی چه

dehumidify


رطوبت گرفتن(از هوا)،نم چيزى را گرفتن ،خشک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها