طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dehydroisomerization به فارسی dehydroisomerization یعنی چه

dehydroisomerization


همپارش با هيدروژن زدايى
شيمى : ايزومر شدن با هيدروژن زدايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها