معنی و ترجمه کلمه deindividuation به فارسی deindividuation یعنی چه

deindividuation


نافردى شدن
روانشناسى : نافردى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها