طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه delelopment به فارسی delelopment یعنی چه

delelopment


توسعه ،ترقى ،کمال ،تکامل تدريجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها