طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه demander به فارسی demander یعنی چه

demander


تقاضاکننده ،مطالبه کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها