طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه demure به فارسی demure یعنی چه

demure


متين ،موقر،محتاط،جدى ،سنگين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها