معنی و ترجمه کلمه denatured alcohol به فارسی denatured alcohol یعنی چه

denatured alcohol


شيمى : الکل تقليبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها