طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deposit به فارسی deposit یعنی چه

deposit


نهشته ،ته نشين ،کانسار،ايداع ،رسوب کردن ،وديعه گذاشتن ،ذخيره کردن ،امانت ،وديعه ،پس مانده ،سرمايه گذارى کردن ،سپردن پس انداز کردن ،رسوب ، : )vt.& vi.(ته نشين کردن ،کنار گذاشتن ،ذخيره سپردن ،به حساب بانک گذاشتن ، : )n.(سپرده ،پول ،بيعانه ،گرو،ته نشست ،ته نشين
علوم مهندسى : ذخيره معدنى
عمران : ته نشينى
معمارى : نهشت
قانون ـ فقه : وديعه ،ايداع
شيمى : ترسيب
زيست شناسى : ته نشين
بازرگانى : پيش پرداخت ،سپرده
ورزش : ذخيره رسوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها