طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deride به فارسی deride یعنی چه

deride


تمسخر کردن ،بکسى خنديدن ،استهزاء کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها