طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه derivation به فارسی derivation یعنی چه

derivation


اشتقاق ،اقتباس ،استنساخ ،استخراج ،سرچشمه
روانشناسى : مشتق گيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها