طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه derogate به فارسی derogate یعنی چه

derogate


باطل کردن ،فسخ کردن( قسمتى از چيزى را)،کسر کردن ،تخفيف دادن ،کاستن ،عمل موهن انجام دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها