طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه derogative به فارسی derogative یعنی چه

derogative


کاهنده شئونات يابها،منافى باشئونات ،خفت اور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها