معنی و ترجمه کلمه descending order به فارسی descending order یعنی چه

descending order


ترتيب نزولى
کامپيوتر : ترتيب نزولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها