طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه describe به فارسی describe یعنی چه

describe


شرح دادن ،توصيف کردن ،وصف کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها